diplomski rad
Utjecaj tvrdoće vode i magnezija na pojavnost kardiovaskularnih bolesti

Željka Marković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA