diplomski rad
Rizik primjene aloplastičnih materijala kod primarne rekonstrukcije dojke

Ana-Marija Popović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA KIRURGIJU