diplomski rad
Epidemiologija i klinička očitovanja osoba s bikuspidnom aortnom valvulom

Martina Bukovac (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU