diplomski rad
UČESTALOST ANATOMSKIH VARIJACIJA RADIJALNE ARTERIJE ZAMIJEĆENIH PRI TRANSRADIJALNOJ KATETERIZACIJI SRCA

Zvonimir Ostojić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU