diplomski rad
Izloženost bolesnika fizikalnim štetnostima u jedinicama intenzivnog liječenja

Nikolina Udiljak (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA