diplomski rad
Pozitronska emisijska tomografija u dijagnostici limfoma

Ivan Nikić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA NUKLEARNU MEDICINU