diplomski rad
OKOLIŠNI BIOMARKERI KAO RANO UPOZORENJE BOLESTI
POZNATI ENDOKRINI DISRUPTORI

Mario Brljak (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA