diplomski rad
TCD MONITORIRANJE SREDNJIH CEREBRALNH ARTERIJA TIJEKOM IZVOĐENJA KOGNITIVNIH ZADATAKA
USPOREDBA DEŠNJAKA I LJEVAKA

Jurica Vrbanec (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA NEUROLOGIJU