diplomski rad
ELEKTROKARDIOGRAFSKA DIJAGNOZA AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA: PROVJERA INTERPRETACIJA ELEKTROKARDIOGRAMA USPOREDBOM S NALAZIMA HITNE KORONARNE ARTERIOGRAFIJE

Sunčana Vlah (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU