diplomski rad
PREHRAMBENE NAVIKE BOLESNIKA LIJEČENIH HEMODIJALIZOM

Ružica Mateljić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA