diplomski rad
MEDICINSKO ZBRINJAVANJE U IZVANREDNIM STANJIMA U PODRUČJU DJELOVANJA HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Matea Mamić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA