diplomski rad
TEŠKI METALI SA SVOJSTVIMA ENDOKRINIH DISRUPTORA

Antonia Dedo (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA