diplomski rad
NEUROENDOKRINI TUMORI
DIJAGNOSTIČKO TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI

Mirta Pihać (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU