diplomski rad
KLINIČKA RAZNOLIKOST BOLESTI UZROKOVANE NASLJEDNIM MUTACIJAMA GENA ZA PRIJENOSNIK TIAMINA - 2 ( ThTr2)

Lucija Debeljak (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PEDIJATRIJU