diplomski rad
OPASNOSTI ZA ZDRAVLJE POD UTJECAJEM PESTICIDA U GRADSKOM OKOLIŠU

Anita Galijot (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA