diplomski rad
ULOGA DEKOMPRESIJSKE KRANIJEKTOMIJE U LIJEČENJU MALIGNOG EDEMA MOZGA U BOLESNIKA S HERPES SIMPLEKS VIRUSNIM ENCEFALITISOM

Marija Kusulja (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA INFEKTOLOGIJU