diplomski rad
RADIOLOŠKI DIJAGNOSTIČKI POSTUPAK KOD INFLAMATORNOG KARCINOMA DOJKE

Mateja Varjačić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA RADIOLOGIJU