diplomski rad
Utjecaj primopredaje sestrinske službe na kvalitetu zdravstvene njege u Općoj bolnici Vinkovci

Josipa Krsnik (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU SOCIOLOGIJU I EKONOMIKU ZDRAVSTVA