diplomski rad
Mentorstvo u profesionalnom usavršavanju prvostupnica sestrinstva

Slađana Režić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA SOCIJALNU MEDICINU I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE