diplomski rad
SOL KAO RIZIČNI ČIMBENIK ZA RAZVOJ KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI

Jelena Košćak (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU, MEDICINU RADA I SPORTA