diplomski rad
Praćenje stanja svijesti kod bolesnika u kirurškoj jedinici intenzivnog liječenja pomoću bispektralnog indeksa

Maida Redžić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ANESTEZIOLOGIJU I REANIMATOLOGIJU