diplomski rad
IMUNOHISTOKEMIJSKO PRIKAZIVANJE MOLEKULA SIGNALNOG PUTA GABA-E IZVAN SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA

Ana Bucat (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA HISTOLOGIJU I EMBRIOLOGIJU