diplomski rad
HOFBAUEROVE STANICE PLACENTALNIH RESICA

Marina Zelenika (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA HISTOLOGIJU I EMBRIOLOGIJU