diplomski rad
STRUKTURA I DINAMIKA DEOKSIRIBONUKLEINSKE KISELINE U VODENIM OTOPINAMA

Periša Sekondo (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU FIZIKU I BIOFIZIKU