diplomski rad
FIZIKALNI PRINCIPI MEDICINSKE PRIMJENE DOPLERA

Nikola Kočet (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU FIZIKU I BIOFIZIKU