diplomski rad
INTEGRACIJA DIREKTIVE 2011/24/EU U HRVATSKO ZDRAVSTVENO ZAKONODAVSTVO TE NJEZINA PRIMJENA

Vedran Dodig (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU