diplomski rad
UTJECAJ EDUKACIJE TIJEKOM MEDICINSKOG FAKULTETA NA STAVOVE STUDENATA O PSIHIJATRIJI

Tamara Pranjković (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU