diplomski rad
KLINIČKI I IMUNOHISTOKEMIJSKI ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA ISHOD BOLESTI U BOLESNIKA KOJI BOLUJU OD KLASIČNOG TIPA HODGKINOVOG LIMFOMA

Ksenija Prodan (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA PATOLOGIJU