diplomski rad
UTJECAJ POVIŠENE I SNIŽENE RAZINE PERIFERNOG SEROTONINA NA TRABEKULARNU KOŠTANU MASU ŠTAKORA

Mia Rora (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
KATEDRA ZA ANATOMIJU