Pages

ALERGIJSKE REAKCIJE NA HRANU
ALERGIJSKE REAKCIJE NA HRANU
Ivona Šulc
Alergija na hranu zahvaća sve veći broj ljudi širom svijeta. Incidencija je veća u djece nego u odraslih. Mnogo čimbenika sudjeluje u uspostavi i održavanju imunotolerancije na alergene hrane, a ključnu ulogu imaju imunokompetentne stanice u sluznici gastrointestinalnog trakta. Mehanizam nastanka alergije na hranu danas još nije u potpunosti poznat. U nastanku alergijske upalne reakcije središnju ulogu ima aktivacija mastocita i bazofila, posredovana signaliziranjem putem...
ALKOHOL I KORONARNA BOLEST SRCA
ALKOHOL I KORONARNA BOLEST SRCA
Marija Miletić
Koronarna bolest srca za posljedicu može imati pet zasebnih kategorija, a tu spada angina pektoris, akutni koronarni sindrom, poremećaji srčanog ritma i provođenja, dekompenzacija srca i iznenadna smrt. U ovom radu naglasak je stavljen na akutni koronarni sindrom. Akutni koronarni sindrom (AKS) stanje je koje označava akutnu, kritičnu ishemiju miokarda i podrazumijeva dva entiteta: nestabilnu anginu pektoris i infarkt miokarda. Unutar dijagnoze AKS-a nalazi se podjela ovisno o ranim...
ALLOGENEIC TRANSPLANTATION FROM HLA-HAPLOIDENTICAL DONORS IN KBC ZAGREB
ALLOGENEIC TRANSPLANTATION FROM HLA-HAPLOIDENTICAL DONORS IN KBC ZAGREB
Brian Jacob Melamed
Background: The use of haploidentical stem cell transplantation (HSCT) has recently arisen as an effective treatment for refractory hematological malignancies, and several approaches have been shown to offer similar outcomes to HLA-matched allogeneic HSCT with the benefit of a larger and more accessible donor pool, particularly in smaller countries and ethnic minorities. High-dose post-transplant cyclophosphamide (PTCy) is a simple and well-studied approach being newly utilized at UHC...
ALOGENIČNA TRANSPLANTACIJA KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA U DJECE
ALOGENIČNA TRANSPLANTACIJA KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA U DJECE
Monika Kale
Transplantacija krvotvornih matičnih stanica koristi se kao rutinska procedura liječenja mnogih hematoloških i imunoloških bolesti te solidnih tumora u djece. Krvotvorne matične stanice su nezrele stanice, koje imaju mogućnost proliferacije i diferencijacije u sve vrste krvotvornih stanica. Izvori krvotvornih matičnih stanica su: koštana srž, periferna krv i umbilikalna krv. Alogenična transplantacija krvotvornih matičnih stanica (alogenična TKMS) je postupak u kojem pacijent...
ANALIZA INDIKACIJA ZA UGRADNJU TRAJNOG ELEKTROSTIMULATORA SRCA
ANALIZA INDIKACIJA ZA UGRADNJU TRAJNOG ELEKTROSTIMULATORA SRCA
Sanja Pek
Elektrostimulator srca dio je elektrostimulacijskog sistema koji generiranjem impulsa nadomješta oslabljenu kronotropnu funkciju. Elektrostimulacijski sistem čine generator impulsa i elektrode koje se uvode u miokard. Generiranjem impulsa val se depolarizacije širi i uzrokuje kontrakciju miokarda čime se osigurava normalan ritam otkucaja. Indikacije za ugradnju trajnog elektrostimulatora srca u posljednjih su se 20 godina uvelike proširile i time utjecale na broj implantiranih...
ANALIZA STATISTIČKIH POSTUPAKA U ZNANSTVENIM RADOVIMA OBJAVLJENIM U HRVATSKIM MEDICINSKIM ČASOPISIMA
ANALIZA STATISTIČKIH POSTUPAKA U ZNANSTVENIM RADOVIMA OBJAVLJENIM U HRVATSKIM MEDICINSKIM ČASOPISIMA
Ivan Švagelj
Izvorni znanstveni članak predstavlja pisani prikaz originalnih rezultata istraživanja koji su potkrijepljeni jasnim i statistički vjerodostojnim podacima. Cilj rada je bio kritički analizirati kvalitetu pisanja izvornih znanstvenih članaka objavljenih u hrvatskim medicinskim časopisima Liječnički vjesnik i Acta Medica Croatica u petogodišnjem razdoblju od 2009.-2013. godine. Ukupno je obrađeno 112 članaka i to 56 iz časopisa Acta Medica Croatica i 56 iz Liječničkog...
ANALOZI GONADOTROPIN OSLOBAĐAJUĆEG HORMONA U HUMANOJ REPODUKCIJI
ANALOZI GONADOTROPIN OSLOBAĐAJUĆEG HORMONA U HUMANOJ REPODUKCIJI
Lorena Petrač
GnRH agonisti i antagonisti su skupine sintetskih spojeva, a nastali su zbog supstitucijskih promjena na različitim pozicijama u molekuli endogenog GnRH. Imaju veću biološku stabilnost i povećan afinitet za GnRH receptor u odnosu na prirodni GnRH. GnRH agonisti inicijalno povećavaju sekreciju gonadotropina iz hipofize („flare-up“ efekt) dok u drugoj fazi dovode do supresije hipofizne funkcije i gonadotropinske sekrecije. Antagonisti GnRH se kompetativno vežu na GnRH receptore i...
ANESTETICI U DNEVNOJ KIRURGIJI
ANESTETICI U DNEVNOJ KIRURGIJI
Žarko Varga
Dnevna kirurgija je relativno nov te sve prisutniji pristup zbrinjavanja kirurških bolesnika. Rezultat je snažnog ekonomskog pritiska na zdravstvo s ciljem smanjenja troškova bolničkog liječenja a omogućen znatnim napretkom kirurške tehnike i tehnologije, napretkom u anesteziološkim tehnikama, razvojem modernih anestetika te rastom znanja i iskustva u zbrinjavanju bolesnika u dnevnoj kirurgiji. Preduvjeti uspješnog liječenja u dnevnoj kirurgiji uključuju odgovarajući izbor...
ANESTEZIJA ZA BOLESNIKE S NEUROLOŠKIM BOLESTIMA
ANESTEZIJA ZA BOLESNIKE S NEUROLOŠKIM BOLESTIMA
Svjetlana Cinek
Postoji više od 600 neuroloških bolesti od kojih boluje diljem svijeta stotine milijuna ljudi. Manifestacije neurološke bolesti mogu uključivati motorne i senzorne deficite, ali i autonomnu disfunkciju. Starenje populacije je jedan od glavnih faktora rizika za nastanak neurodegenerativnih bolesti. Bolesnici s neurodegenerativnim kao i drugim neurološkim bolestima predstavljaju populaciju koja ima potrebu kako za velikim tako i za malim kirurškim intervencijama. Postoji nekoliko veoma...
ANESTEZIOLOŠKE SMJERNICE ZA PRIPREMU BOLESNIKA ZA HITNE KIRURŠKE OPERACIJE
ANESTEZIOLOŠKE SMJERNICE ZA PRIPREMU BOLESNIKA ZA HITNE KIRURŠKE OPERACIJE
Antonija Mihelčić
Pacijente koji zbog svog stanja trebaju biti podvrgnuti hitnoj kirurškoj operaciji potrebno je u što kraćem vremenu pripremiti za zahvat. U slučaju životne ugroženosti liječenje se može provesti bez suglasnosti bolesnika ili najuže rodbine. Razgovor s pacijentom važna je karika prijeoperacijske procjene i planiranja anestezioloških postupaka jer daje važne informacije o sadašnjim i prijašnjim bolestima, terapiji, ranijim kirurškim zahvatima i eventualnim komplikacijama...
ANEURIZME WILLISOVA ARTERIJSKOG KRUGA
ANEURIZME WILLISOVA ARTERIJSKOG KRUGA
Marko Zorić
Aneurizme su abnormalna proširenja stijenke arterija. Moždane arterije su uz aortu najčešće mjesto nastanka aneurizmi. Po izgledu najčešće su vrećaste (sakularne) a po veličini mogu biti male, srednje, velike i gigantske. Nastaju najčešće u području prednje cirkulacije AcoA, MCA i ACA točnije oko 90% slučajeva, dok se samo 10% nalazi u području stražnje cirkulacije. Češće su kod žena, kod osoba s nasljednim bolestima poremećaja sinteze vezivnih vlakana, a rizični...
ANKLE FRACTURES
ANKLE FRACTURES
Dinko Šalinović
Ankle fractures are described by different classification systems. The two classifications that are used are the AO classification and the Lauge-Hansen Classification. Anatomical and mechanical considerations show the different outcomes after an injury to the ankle and the problems associated with them. The paper does not only explain fractures of the bones of the ankle joint, but also the damage to soft tissues like ligaments and capsules. The physiology and pathoanatomy are described...

Pages