Pages

Akutno bubrežno zatajenje i bubrežna nadomjesna terapija u bolesnika s infektivnim bolestima
Akutno bubrežno zatajenje i bubrežna nadomjesna terapija u bolesnika s infektivnim bolestima
Mirjana Vranjican
U radu je prikazan pregled patogeneze, dijagnostike, liječenja i prevencije akutnog bubrežnog zatajenja s nekim specifičnostima vezanima za bolesnike oboljele od infektivnih bolesti. U uvodu je dan pregled egzokrine i metaboličke, te endokrine funkcije bubrega. Raspravlja se o bubrežnom zatajenju definiranom kao nemogućnost bubrega da izlučuje toksične supstancije i višak tekućine iz organizma, te se govori o razlikama između akutnog i kroničnog bubrežnog zatajenja, a prikazane...
Alergijske reakcije u perioperativnom razdoblju
Alergijske reakcije u perioperativnom razdoblju
Anita Stanišić
Alergijska reakcija je pretjerani imunološki odgovor na antigen kod prethodno senzibilizirane osobe. Postoje četiri osnovna tipa alergijskih reakcija koje uključuju humoralnu ili staničnu imunost. U perioperativnom razdoblju one su vrlo česta i ozbiljna komplikacija zbog brojnih lijekova i tvari koje anesteziolog upotrebljava, a vrlo je važno da na vrijeme prepozna i liječi anafilaktičku reakciju zbog neposredne životne ugroženosti. Upravo je zato tom tipu reakcije pridana najveća...
Alkoholizam u žena
Alkoholizam u žena
Tatjana Horčička
Alkoholizam je najčešća bolest ovisnosti i jedan od najtežih društveno-medicinskih problema današnjice. Javlja se u svim socijalnim i ekonomskim skupinama, u oba spola i u svakoj životnoj dobi. Broj žena ovisnih o alkoholu raste brže od ukupnog porasta broja osoba ovisnih o alkoholu te je prije dvadesetak godina omjer muškaraca i žena ovisnih o alkoholu bio 7:1, a danas iznosi 3,6:1.Alkoholizam u žena svojim specifičnostima razlikuje se od alkoholizma muškaraca. Specifičnosti...
Alkoholna bolest jetre
Alkoholna bolest jetre
Lukrecija Šarac
Alkoholna bolest jetre obuhvaća spektar promjena u jetri uzrokovanih dugotrajnom konzumacijom pretjeranih količina alkohola i važan je uzrok pobolijevanja i smrti u cijelom svijetu. Najvažniji etiološki čimbenik u razvoju bolesti je ukupna doza alkohola, a težini oštećenja mogu doprinijeti i neki dodatni čimbenici poput genetske osnove, spola i pothranjenosti. Alkohol putem brojnih mehanizama uzrokuje u jetri karakteristične patološke promjene s pripadajućim kliničkim...
Alkoholna bolest jetre
Alkoholna bolest jetre
Ela Hustić
Alkoholna bolest jetre je jedan od glavnih uzroka kronične bolesti jetre širom svijeta. Definira se kao toksično oštećenje jetre uslijed prekomjerne kronične konzumacije alkohola. Sadrži široki kliničko-histološki spektar uključujući masnu promjenu jetre, alkoholni hepatitis i cirozu jetre sa svojim komplikacijama. Neki od rizičnih čimbenika su: količina konzumiranog alkohola, obrazac pijenja, spol, pretilost, infekcija virusom hepatitisa C te genetski faktori. Masna promjena...
Alternativne i komplementarne metode liječenja onkoloških bolesnika
Alternativne i komplementarne metode liječenja onkoloških bolesnika
Ljerka Armano
Podatci iz literature govore o porastu uporabe komplementarnih i alternativnih metoda liječenja (KAM) u onkoloških bolesnika. Cilj ovog rada je istražiti raširenost uporabe KAM-a, saznati koje su najčešće upotrebljavane metode, istražiti povezanost uporabe KAM-a s demografskim karakteristikama bolesnika te istražiti izvore informiranosti bolesnika o KAM-u. U istraživanju je sudjelovalo 82 bolesnika a u obradi podataka koristili su se postupci deskriptivne i inferencijalne...
Alzheimerova bolest ranog početka
Alzheimerova bolest ranog početka
Lara Job
Demencija je progresivno propadanje intelektualnih funkcija. Najčešći uzrok demencije je Alzheimerova bolest. Ova bolest može nastati u bilo kojoj dobi, ali prvenstveno zahvaća osobe starije životne dobi. Osobe koje obole od demencije u ranijoj životnoj dobi (prije 45.godine života) - njih 30% dijagnosticirane su kao neurodegenerativne bolesti uz rijetku pojavu Alzheimerove bolesti. Alzheimerova bolest ranog početka zahvaća radno sposobnu populaciju i zbog toga predstavlja veliki...
Ambulantna kirurgija u dnevnoj bolnici
Ambulantna kirurgija u dnevnoj bolnici
Ira Fabijanić
U Republici Hrvatskoj se liječenje kirurških pacijenata u sklopu dnevne bolnice odvija kroz dva modaliteta. To su ambulantna kirurgija i jednodnevna kirurgija. Ambulantna kirurgija označava liječenje odabranih pacijenata prema unaprijed određenoj proceduri. Boravak pacijenata u dnevnoj bolnici radi zahvata ambulantne kirurgije, od njihovog upisa do otpusta, u pravilu je kraći od šest sati. Posljednjih godina se sve veći broj kirurških pacijenata obrađuje kroz dnevne bolnice....
Amiodaron i tiroidna disfunkcija
Amiodaron i tiroidna disfunkcija
Filip Medić
Štitna žlijezda zauzima ključno mjesto u održavanju homeostaze cijeloga organizma. Temeljni hormon koji luči je tiroksin (T4), a učinak se dominantno ostvaruje nakon intracelularne konverzije T4 u aktivniji oblik, trijodtironin (T3), koji pokazuje veći afinitet za receptorski kompleks te time modificira gensku ekspresiju ciljnih stanica. Amiodaron je jedan od najčešće korištenih antiaritmika i upotrebljava se u liječenju širokog spektra aritmija, najčešće tahiaritmija. U...
Analiza anatomskih varijacija sfenoidnog sinusa upotrebom tehnologije CBCT-a (cone beam computed tomography)
Analiza anatomskih varijacija sfenoidnog sinusa upotrebom tehnologije CBCT-a (cone beam computed tomography)
Nikola Štoković
Sfenoidni sinus najvarijabilnija je šupljina ljudskog tijela. Unatoč tome što su u literaturi opisane brojne varijacije sfenoidnog sinusa gotovo je potpuno neistraženo ovisi li učestalost pneumatizacije drugih dijelova sfenoidne kosti i protruzija žilno-živčanih struktura o tipu pneumatizacije sinusa. Cilj istraživanja je odrediti učestalost pneumatizacije ala major, processusa pterygoideusa, planuma sphenoidalea, dorsuma sellae i clivusa te protruzija n.maxillarisa, n.canalis...
Analiza odnosa tvrdoće jetre i slezene metodom kvantitativne ultrazvučne elastografije u bolesnika s cirozom
Analiza odnosa tvrdoće jetre i slezene metodom kvantitativne ultrazvučne elastografije u bolesnika s cirozom
Ida Tješić-Drinković
Ciroza je završni stadij kroničnih jetrenih bolesti različite etiologije. Njen tijek i komplikacije ovise o očuvanosti jetrene funkcije i stupnju portalne hipertenzije (PH). U posljednje vrijeme raste interes za ultrazvučnom elastografijom kao neinvazivnom metodom za procjenu stadija ciroze i postojanja njenih komplikacija. Cilj istraživanja je utvrditi mogu li se na temelju tvrdoće jetre (LS) i slezene (SS) razlikovati pacijenti s kompenziranom i dekompenziranom cirozom, te mogu...
Analiza pacijenata s odontogenom infekcijom hospitaliziranih na klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta
Analiza pacijenata s odontogenom infekcijom hospitaliziranih na klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta
Suzana Horvatić
Odontogene infekcije čest su uzrok hospitalizacije u maksilofacijalnoj kirurgiji. Kompleksan su pojam koji obuhvaća širok spektar simptoma i komplikacija. Upravo zbog toga analiza podataka daje informacije koje pomažu u svakodnevnoj skrbi za pacijente. Na temelju ovog istraživanja možemo zaključiti da je najzastupljeniji način liječenja hospitaliziranih bolesnika s odontogenom infekcijom incizija, odnosno ekstrakcija zuba uzročnika uz primjenu intravenozne antimikrobne terapije....

Pages